Látássérültek Szabadidős Sportegyesülete (LÁSS)

2006 októberében megalakult a Látássérültek Szabadidős Sportegyesülete (LÁSS). Egyesületünk közhasznú szervezet. Rendes, vagy pártoló tag lehet bármely látássérült, ill. látó személy, aki egyetért a sportegyesület célkitűzéseivel, személyes részvételével erkölcsileg is támogatni kívánja munkánkat, s persze örömmel részt vesz rendezvényeinken, táborainkban stb.

Az egyesület a következő célok elérését tűzte ki (ld alapszabály):

 • A látássérült emberek szélesebb rétegeivel (életkortól és nemtől függetlenül) megismertetni a mozgás örömét;
 • A látássérültek körében népszerűsíteni a szabadidős sporttevékenységeket, és folyamatosan bővíteni az egyesület tagságát;
 • Lehetőséget teremteni minél több szabadidős sporttevékenység kipróbálására, és rendszeres gyakorlására;
 • Biztosítani a látássérült emberek számára nehezen, vagy segítség nélkül egyáltalán nem elérhető szabadidős sporttevékenységekben (futás, lovaglás, síelés, túrázás, evezés stb.) történő részvételt;
 • A szabadidő hasznos eltöltését segítő szabadidős sportprogramokat, sportnapokat, sporttáborokat szervezni hazánkban és külföldön.

A sportegyesület feladatai és tevékenységi köre:

(1) A sportegyesület az alábbi feladatokat végzi:

 • Az egyesület céljainak megvalósításához szükséges anyagi, és tárgyi feltételek megteremtése;
 • A szabadidős tevékenységekhez szükséges speciális körülmények (személyi segítők, akadálymentes környezet) biztosítása;
 • A látássérültek szabadidős sportjának propagálása, ezzel integrációjuk elősegítése;
 • A látássérültek szabadidős sportja fontosságának, egészségi és lelki állapotukra gyakorolt pozitív hatásának hangsúlyozása;
 • Más szervezetekkel való kapcsolatfelvétel, és kölcsönös tapasztalatszerzés;
 • Nyílt munkahely biztosítása néhány, az egyesületben tevékenykedő látássérült személy számára;
 • Rendezvényszervezés,
 • A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. Törvény rendelkezéseinek megfelelően önkéntes tevékenység szervezése, a sportegyesület céljainak mind teljesebb megvalósítása érdekében;

(2) A sportegyesület, mint közhasznú szervezet a Ksztv. 26. § c) pontjában felsorolt alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:

 • Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyitó- és rehabilitációs tevékenység (Ksztv. 26. § c) pont 1. alpont),
 • Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása (Ksztv. 26. § c) pont 2. alpont),
 • Tudományos tevékenység, kutatás (Ksztv. 26. § c) pont 3. alpont),
 • Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (Ksztv. 26. § C) pont 4. alpont),
 • Kulturális tevékenység (Ksztv. 26. § c) pont 5. alpont),
 • Természetvédelem, állatvédelem (Ksztv. 26. § c) pont 8. alpont),
 • Környezetvédelem (Ksztv. 26. § c) pont 9. alpont),
 • Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése (Ksztv. 26. § c) pont 11. alpont),
 • Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével (Ksztv. 26. § c) pont 14. alpont),
 • Rehabilitációs foglalkoztatás (Ksztv. 26. § c) pont 17. alpont),
 • Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése – ideértve a munkaerő-kölcsönzést is – és a kapcsolódó szolgáltatások (Ksztv. 26. § c) pont 18. alpont),
 • Euroatlanti integráció elősegítése (Ksztv. 26. § c) pont 19. alpont).

Budapest, 2006. október 16.

A LÁSS alapító tagjai:

Matatek Judit (elnök)
Sárközy Ágota (elnökségi tag)
Riczu Tamás (elnökségi tag)
Gombás Judit (elnökségi tag)
Ozvári Lukács Ádám (elnökségi tag)
Nagy Gábor
Nemes Szabolcs
Hönigh Viktória
Villányi Béla
Czégé Veronika
Ozvári Lukács Réka
Abonyi András